top of page

Photographer

The work of Jiřina Hankeová covers an extensive range of photographic and artistic genres, and her sense of poetry, which she also employs, is suggested even in the names of individual series. Although she deals with a wide spectrum of themes, underneath their narrative layer, another layer is concealed that can be characterized as the trinity of light – shape – color. This trio is her most deeply engrained theme. Each work that is worth it, which is the exception rather than the rule, extends beyond the theme and focuses on more general questions. So is the case with Jiřina Hankeová. From light emerges shadow. Is shadow the antithesis of light or is it only a transition from light to complete darkness? What shapes things in their 3-dimensional reality? Is it a combination of light and shadow that gives things their dimensions? What is shape? Is it a way of showing people and things to each other? Is it something that separates itself from a group of other things, as a single entity divides itself from the general whole? The author gives her visual response to these questions.

Author_JH.jpg

Jiřina Hankeová is able to move between the pole of succinctly visually defined shapes and linear colors without values (for example, the RGB series) and the pole of subtly conceived images (for example, Cyclic Landscapes) that resonate with the optically vibrant softness of reality. This is most powerful in photographs that have an artistic tone (across all series) or, more precisely, in images that have been captured as photographs but are in some ways similar to paintings, drawings, or graphics. However, we must not forget the series that share similarities with conceptual photography, where time plays a crucial role, namely in the sequence of the events captured in the photographs (An Awkward Attempt at Autotherapy and Non-verbal Communication). These series are the most personal, as there is experience stored in them that has separated the experience period from the sequence of those less painful or even joyous experiences.

Jiřina Hankeová’s photographs are her unique way of imprinting perceived reality with a rationally poetic structure. Nevertheless, the real basis of all the series is everyday reality. But the author transforms these common situations in a remarkable way, into coordinates of the compositional rules of order.

Michal Janata

O autorce

Tvorba Jiřiny Hankeové se rozprostírá na rozlehlém území fotografických a výtvarných žánrů a její smysl pro poezii, jíž se také zabývá, napovídají i názvy jednotlivých cyklů. Ačkoli se zabývá širokým spektrem témat, pod jejich narativní vrstvou se ukrývá další, kterou můžeme charakterizovat jako triádu světlo – tvar – barva. Tato trojice je tím u ní nejhlouběji zakotveným tématem. Každé dílo, které stojí za to, a takových je vždy méně než více, přesahuje téma a míří k obecnějším otázkám. Tak je tomu u Jiřiny Hankeové. Ze světla se vynořuje stín. Je stín protikladem světla, nebo je „pouze“ přechodem od světla k naprosté tmě? Co modeluje věci v jejich trojrozměrné skutečnosti? Je to kombinace světla a stínu, co dodává věcem jejich objem? Co je to tvar? Je to způsob, jakým se ukazují osoby a věci sobě navzájem?  Je to něco, co se vyděluje ze souboru ostatních věcí, jako se jednotlivina vyděluje z obecnosti celku? I na tyto otázky dává autorka svou vizuální odpověď.

Jiřina Hankeová se umí pohybovat mezi pólem pregnantně vizuálně definovaných tvarů a „přímočarých“ barev bez valérů (např. cyklus RGB) a mezi pólem subtilně koncipovaných obrazů (např. Cyklické krajiny), v nichž rezonuje opticky chvějivá jemnost skutečnosti. Nejsilnější je ve fotografiích, které mají výtvarné vyznění (napříč všemi cykly), respektive obrazech, které jsou pořízeny fotografickou cestou, ale mají blíže k malbě, kresbě či grafice. Nesmíme ovšem opomenout ani cykly, které mají blízko ke konceptuální fotografii, kde hraje zásadní roli čas, tedy ke sledu fotograficky uchopených dějů (Trapný pokus o autoterapii a Nonverbální komunikace). Tyto cykly jsou nejosobnější, je v nich uložena zkušenost, která vydělila zakoušené období ze sledu těch méně bolestných či dokonce radostných.

Fotografie Jiřiny Hankeové jsou jedinečné způsobem, jímž autorka vtiskuje vnímané skutečnosti racionálně poetickou strukturu. Přitom reálným podložím všech cyklů je každodenní skutečnost. Autorka však tyto polohy všednosti převádí nevšedním způsobem do souřadnic kompozičních pravidel řádu.

Michal Janata

Selected Solo Exhibitions

2004

Začalo to docela nevinně, Malá galerie České spořitelny, Kladno

Zahodit město za záda, Galerie KD 55, Kladno 

Zahodit město za záda, Klášter Skalka, Mníšek pod Brdy

Zahodit město za záda, Galerie Samson Cafeé, Rakovník

2005

Začalo to docela nevinně, Malá galerie Na Hradbách, Kolín 

Licht und Form, Galerie auf der Pawlatsche, Universität Campus, Wien

Pyramidální krajiny & Krajiny cestou, Malá galerie České spořitelny, Kladno

2006

Trapný pokus o autoterapii, Pražský dům fotografie, Praha

Světlo a tvar, Galerie Ivana a Dagmar Havlových, Klub Koníček, Praha

PETky, Malá galerie České spořitelny, Kladno

PETky, Galerie Centrum FotoŠkoda, Praha

Trapný pokus o autoterapii, Stredoeurópsky dom fotografie, Bratislava 

2007

Trapný pokus o autoterapii & Proč?, Galerie 4, Cheb

Trávy, Malá galerie České spořitelny, Kladno

Periferie (with Jiří Hanke), Výstavní síň Foma Bohemia, Hradec Králové

2008

Dva pohledy (with Jiří Hanke), Lidická galerie, Lidice

Trawy, Kłodzki Ośrodek Kultury, Kłodzko

Time Out, Malá galerie České spořitelny, Kladno

2009

Jedno místo, Muzeum T. G. Masaryka, Lány

Trapný pokus o autoterapii, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice 

Nový industriál, Malá galerie České spořitelny, Kladno

Na cestě, Galerie GM, Pardubice

2010

Poem, Café Au Chat Noir, České Budějovice 

Cyklické krajiny, Malá galerie České spořitelny, Kladno 

2011

Krajiny, Galerie Františka Drtikola, Příbram

Na cestě, Vlastivědné muzeum a galerie, Česká Lípa

Na cestě & Cyklické krajiny, UniCredit Bank pobočka Na Příkopě, Praha

Cyklické krajiny, Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec

Za zrcadlem, Malá galerie České spořitelny, Kladno

2012

Na cestě & Cyklické krajiny, UniCredit Bank pobočka náměstí Republiky, Praha

Banality, Leica Gallery Café, Praha

Válovky 90 (with Jiří Hanke & Robert Kiss), Malá galerie České spořitelny, Kladno

Black & White (with Jiří Hanke), Labyrinth - Festival Neuer Kunst, Słubice-Frankfurt (O)

2013

Banality, Malá galerie České spořitelny, Kladno

Banality, Muzeum T. G. M., Rakovník

Black & White (with Jiří Hanke), Památník Terezín - Malá pevnost, Terezín

2015

Totéž jako jiné, Malá galerie České spořitelny, Kladno

2017

Rodinné balení, Czech Photo Centre, Praha

2018

Ztráty a nálezy, Prague Photo 2018, Clam-Gallasův palác, Praha

Dvě z Kladna & Světlo - Tvar - Barva (with Jitka Válová), Artinbox galerie, Praha

Zátiší U Bílého Lva, Blatenský fotofestival (13. ročník), Blatná

Ztráty a nálezy, Malá galerie České spořitelny, Kladno

2019

Folkové prázdniny, Dundee Jam, Kladno

Trochu morbidní obrazy & Skalka, Blatenský fotofestival (14. ročník), Blatná

2020

Banality (with Honza Flaška), Kino Kotva, České Budějovice

Jiřina a Jiří Hankeovi, Válovky, Městské muzeum Rýmařov

2021

Trapný pokus o autoterapii, Blatenský fotofestival (16. ročník), Blatná

2022

Válovky 100 (with Jiří Hanke), Kabinet fotografie, Zámecká galerie města Kladna

2023

Trávy (spolu s kresbami), Galerie Octopus Městského muzea Rýmařov 
Nonverbální komunikace, GASK, Kutná Hora
Trapný pokus o autoterapii, Galerie Kladenského zámku, Kabinet fotografie
Black & White (with Jiří Hanke), Blatenský fotofestival
Ticho, Středočeská vědecká knihovna, Kladno

Selected Group Exhibitions

2006

Autoportrét ve fotografii, Galerie Františka Drtikola, Příbram

2007

Hluboká tajemnost Tao, Malá galerie České spořitelny, Kladno

2008

Totalitní krajina, Hornický skanzen Mayrau, Vinařice u Kladna

Nekonečnost iluze, multimediální výstava, Nové Město nad Metují

Nie traćmy się z oczu , Galeria Katowicka, Katowice

Hluboká tajemnost Tao, Lidická galerie, Lidice

2009

Hluboká tajemnost Tao, Výstavní síň Pod věží, Třeboň

2010

Prague Photo 2010, Výstavní síň Mánes, Praha

Paris Photo 2010, Carrousel du Louvre Gallery, Paris

2011

Za zrcadlem, Labyrinth - Festival Neuer Kunst, Slubice-Frankfurt (O)

2012

Cesta světla - závěrečný soubor triptychu výstav, Kolín

Lidická sbírka výtvarného umění - stálá expozice, Lidická galerie, Lidice

5. kladenský salon, Galerie Kladenského zámku, Kladno

2013

Ateliér '74 v roce 13, Galerie Kladenského zámku, Kladno

Vnitřní okruh v současné české fotografii, Galerie hlavního města Prahy, Praha

Vnitřní okruh v současné české fotografii, Mesiac fotografie, Dom umenia, Bratislava

Stíny & RGB-Y, Labyrinth - Festival Neuer Kunst, Slubice-Frankfurt (O)

2014

Prague Photo 2014, Kafkův dům, Praha

Vnitřní kruh v současné české fotografii, Muzeum umění, Olomouc

6. kladenský salon, Galerie Kladenského zámku, Kladno

Nonverbální komunikace, Labyrinth - Festival Neuer Kunst, Slubice-Frankfurt (O)

2015

Jablko Evino, Labyrinth - Festival Neuer Kunst, Slubice-Frankfurt (O)

Les - Forest - Wald, Kino Kotva, České Budějovice

2016

Prague Photo 2016, Kafkův dům, Praha

7. kladenský salon, Galerie Kladenského zámku, Kladno

Domov, 11. blatenský fotofestival, Blatná

Domov, Kino Kotva, České Budějovice

Za těmi slovy, Miloš Kim Houdek, Literární plakáty vydané nakladatelstvím Polabská kulturní společnost

2017

35 let poté - Black & White (with Jiří Hanke), Zámecká galerie města Kladna

Domov, Malá galerie České spořitelny, Kladno

Identita, 12. blatenský fotofestival, Blatná

2018

8. kladenský salon, Galerie Kladenského zámku, Kladno

Identita, Kino Kotva, České Budějovice

2019

Jiří Hanke a rodinné balení, Galerie 4, Cheb

2020

Jolana Havelková a autoři Šest pohlednic, Dům pánů z Kunštátu, Brno

9. kladenský salon, Zámecká galerie města Kladna (Trochu morbidní obrazy)

Jiří Hanke a rodinné balení, Blatenský fotofestival 15. ročník, Městské muzeum Blatná

Výstava Projekt 101, Asociace profesionálních fotografů, Galerie 1, Praha

2021

Výstava Projekt 101, Asociace profesionálních fotografů, Muzeum fotografie a obrazových médií, Jindřichův Hradec

2022

10. kladenský salon, Zámecká galerie města Kladna (Ztráta identity)

2023

Magie místa, Asociace profesionálních fotografů, Galerie 1, Praha (Roční období)

Jitka a Květa Válová ve fotografiích, Artinbox Gallery, Praha

Represented in Galleries

Uměleckoprůmyslové museum v Praze (Museum of Decorative Arts in Prague)

Moravská galerie v Brně (Moravian Gallery in Brno)

Leica Gallery Prague

Lidická galerie (Lidice Gallery)

Soukromé sbírky u nás i v zahraničí (Private collections in the Czech Republic and abroad)

Books & Catalogues

Co s tím? (What to Do with It?), Příbram 2001

Acrylová poezie (Acrylic Poetry), Kladno 2002

Pohledy (Other Views), Kladno 2002

Chlorofyloví lidé (Chlorophyll People), Příbram 2003

Zahodit město za záda (Throw the Town Behind One's Back), Příbram 2004

Trapný pokus o autoterapii (An Awkward Attempt at Self-Therapy), České Budějovice 2009

Světlo - tvar - barva (Light - Shape - Color), Praha 2018

Contact

bottom of page